Vikend webinar Marma terapije sa Jadrankom Miklecom

26. i 27. decembar 2020.

Seminar se održava subotom i nedeljom od 9 do 16 sati. Pauza od 12 do 13 sati.

Seminar omogućava svim polaznicima detaljan uvid u vedsku anatomiju: marme, nadiji, chakre, granti, itd. Također polaznici će praktično ovladati masažom marma tačaka u području glave. Marme u području glave su najvažnije za vitalnost celog tela. Masaža delotvorno i brzo uklanja glavobolje, umor, smiruje i vraća vitalnost.

vikend-webinar-marma-terapije-sa-jadrankom-miklecom

Jadranko Miklec sa Dr. Mochana Raj – Direktor Siddha Medical Kollege Trivandrum, Specijalist za Siddha-Marma Terapiju, 2010 Kerala, India

Ayurvedski tekst Šušruta opisuje konstituente tela u vidu 7 nivoa kože, 300 kostiju (uključujući hrskavice i zube), 210 zglobova, 900 ligamenata, 500 mišića, 16 glavnih tetiva, 700 vena, arterija i nerava i 107 marmi. Marme su važan dio anatomije i odražavaju ključne fiziološke i psihološke procese koji se odvijaju unutar njih.

Yoga odražava fiziološko gledište ayurvedske medicine o organizaciji ljudskog tela u odnosu na doše, tkiva, marme i nadije. Marme su povezane sa čakrama i nadijima. Marme su važni centri vitalne energije i preko njih možemo kontrolisati tok vitalne energije, a time i čulne i motoričke organe i ceo sistem tela i duha.

Ovaj webinar se priznaje kao 15 sati edukacije šestosatnog (600) programa edukacije joga učitelja priznatog od strane Evropske Yoga Federacije i Svetskog pokreta za Yogu i Ayurvedu Webinar će biti održan preko aplikacije Zoom. Link za pristup se dobija neposredno pred početak kursa. 

Cena učešća je 7100 din. Račun za uplatu je 160-427675-70, Svrha uplate: Seminar Marma terapija. Prijava i uplata najkasnije do srede 23. decembra 2020. godine na mail skolayogemaya@gmail.com. Uplata potvrđuje vašu prijavu. Koordinator Željko Mojsilović 0653433857.

Vikend webinar Marma terapije sa Jadrankom Miklecom