Upis šeste generacije joga učitelja

Škola za joga učitelje, upis nove generacije

Od 15. avgusta 2020. godine počinju prijave za upis nove generacije škole za joga učitelje koju organizuje Holistička akademija Maya u saradnji sa veliki učiteljem yoge Jadrankom Miklecom. Program traje 4 godine i sveukupno obuhvata 600 časova obuke. Svake godine polaznici tokom vikend seminara prolaze 150 časova obuke i po završetku godine polažu ispit i dobijaju diplomu za određeni nivo. Program je u skladu sa standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda (600 časova).

 Nivoi obuke:

  1. nivo - Yoga asistent: Yoga Pravesh (prva godina - 150 časova) kvalifikovan za asistenta Yoga učitelja.
  2. nivo - Yoga instruktor: Yoga Parichaya (druga godina - 150 časova)
  3. nivo - Yoga tehničar: Yoga Shikshaka (treća godina - 150 časova)
  4. nivo – Yoga učitelj: Yoga Siromani (četvrta godina – 150 časova)
upis-seste-generacije-joga-ucitelja-1

školovanje za novu generaciju počinje 10. oktobra 2020. godine i realizovaće se po modifikovanom programu koji će biti i finansijski i vremenski povoljniji za polaznike. Da bi izbegli suvišne troškove za polaznike neće biti polaganja ispita za prvu godinu (Joga asistent), već će se u vremenskom period od jedne kalendarske godine (od oktobra do oktobra) realizovati program prve i druge godine (300 časova) i polaznici će direktno polagati ispit za Joga instruktora. Deo teoretskih predavanja će biti realizovan metodom elektronskog učenja pa će i to uticati na visinu školarine.

  • Program se sastoji od teorijske i praktične nastave. Teorijski deo se sastoji od 170 časova i delom se sprovodi metodom elektronskog učenja (100 časova) a delom kroz predavanja u prostorijama Akademije (70 časova).
  • Praktična nastava traje 130 časova. Deo praktične nastave se sprovodi u učionici i sali Akademije (80 časova), a deo u udruženjima koja se bave održavanjem časova joge sa kojima Akademija ima sklopljen ugovor o saradnji (50 časova). Polaznik je dužan da vodi dnevnik praktične nastave pa ga overenog i potpisanog predaje u Akademiju. Praktična nastava se izvodi pod nadzorom mentora.

Program je podeljen u dva dela. Prvi traje od oktobra do marta, a drugi od marta do oktobra. Predavanja i praktični rad u prostorijama Akademije se organizuju kroz vikend seminare (jedan vikend 15 časova), jedan do dva puta mesečno tokom trajanja prvog dela edukacije. U drugom delu (od marta do oktobra) realizovaće se: Teorijska nastava metodom elektronskog učenja, praktična nastava u prostorijama Akademije i udruženjima koja se bave održavanjem časova joge sa kojima Akademija ima sklopljen ugovor o saradnji i priprema za polaganje ispita za joga instruktora. U tom period polaznici imaju redovne konsultacije sa mentorom i pišu završni rad za drugi nevo edukacije (Joga instruktor).

Na kraju druge godine, pored potvrde o sprovedenih 300 časova obuke, polaznici će biti obavezni da napišu i odbrane rad (oko 20 stranica teksta, plus slike) i polažu usmeni i praktični ispit za ovaj nivo obuke pred komisijom.

Treća i četvrta godina se nastavljaju po posebnom programu.

STRUKTURA PROGRAMA I BROJ ČASOVA

 

Rb.

Modul

Broj časova

T

PN

UKUPNO

1.

ISTORIJA I FILOZOFIJA JOGE

24

 

24

2.

JOGA PSIHOLOGIJA I ETIKA INSTRUKTORA/KE JOGE

10

 

10

3.

OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE, FIZIOLOGIJE, KINEZIOLOGIJE I VEŽBANJA

38

 

38

4.

OSNOVE ENERGETKE ANATOMIJE JOGE

10

 

10

5.

OSNOVE TERAPEUTSKE JOGE

15

10

25

6.

METODIKA PODUČAVANJA JOGE

31

36

67

7.

TEHNIKE DISANJA - PRANAJAMA

15

10

25

8.

OSNOVE KONCENTRACIJE I MEDITACIJE

3

2

5

9.

ZDRAVLJE I ISHRANA

10

 

10

10.

ZAšTITA NA RADU I PRVA POMOĆ

4

2

6

11.

JOGA POLOŽAJI - ASANE

10

70

80

UKUPNO

170

130

300

     PN – praktična nastava       T – teorijska nastava

upis-seste-generacije-joga-ucitelja-2

Cena školovanja za redovne studente je 700 evra po godini (1400 evra za obe godine) u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Prilikom upisa uplaćuje se 20% školarine, a ostatak u jednakim mesečnim ratama koje je potrebno isplatiti do oktobra 2021. godine. U cenu ulazi 300 časova obuke, odbrana rada, ispit i redovni časovi joge sa instruktorima Holističke akademije dok traje školovanje, a ne ulazi ishrana, smeštaj, literatura i putni troškovi.

Za one koji se upišu do 15 septembra 2020. godine popust 10% a za one koji odmah isplate školarinu u celosti popust 15%.

Informacije i prijave: yogaucitelji@gmail.com, tel. 0653433857.

Upis šeste generacije joga učitelja