Upis nove generacije yoga učitelja

 

Od 15. avgusta 2022. godine počinju prijave za upis nove, jubilarne desete, generacije Škole za joga učitelje koju organizuje Holistička akademija Maya u saradnji sa veliki učiteljem yoge Jadrankom Miklecom.

Program ima četiri nivoa i sveukupno obuhvata 600 časova obuke. Na svakom nivou polaznici tokom vikend seminara prolaze 150 časova obuke i po završetku polažu ispit i dobijaju sertifikat za određeni nivo.

Program je u skladu sa standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda (600 časova).

Nivoi obuke Yoga učitelja

1. nivo
Yoga asistent:Yoga Pravesh (prva godina - 150 časova) asistent Yoga učitelja.
2. nivo
Yoga instruktor: Yoga Parichaya (druga godina - 150 časova)
3. nivo
Yoga tehničar: Yoga Shikshaka (treća godina - 150 časova)
4. nivo
Yoga učitelj: Yoga Siromani (četvrta godina – 150 časova)

Školovanje za Joga instruktora

Školovanje za novu desetu generaciju počinje 08. oktobra 2022. godine i realizovaće se po modifikovanom I prilagodjenom programu u kome će se u vremenskom period od jedne kalendarske godine (od oktobra do oktobra) realizovati program prvog i drugog nivoa (300 časova) i polaznici će dobiti neophodno znanje i direktno polagati ispit za Joga instruktora, što je minimalan uslov za samostalno držanje joga časova.

Časovi se mogu pratiti online i uživo a deo teoretskih predavanja će biti realizovan metodom elektronskog učenja.

Program se sastoji od teorijske i praktične nastave:

  • Teorijski deo se sastoji od 170 časova i delom se sprovodi kroz online i predavanja uživo tokom vikend seminara (70 časova), a delom metodom elektronskog učenja  (100 časova). Posle svakog modula polaznici polažu test znanja. 
  • Praktična nastava traje 130 časova. Deo praktične nastave se sprovodi online i uživo u toku vikend seminara (80 časova), a deo putem prisustvovanja na online časovima Akademije (50 časova). Polaznik je dužan da vodi dnevnik praktične nastave pa ga overenog i potpisanog predaje u Akademiju. Praktična nastava se izvodi pod nadzorom mentora.

Što se tiče rasporeda program je podeljen u dva dela. Prvi traje od oktobra do marta (150 časova), a drugi od marta do oktobra (150 časova).

  • U prvom delu predavanja i praktični rad se organizuju kroz vikend seminare (jedan vikend 15 časova), jedan do dva puta mesečno (ukupno 150 časova).
  • U drugom delu (od marta do oktobra) realizovaće se teorijska nastava metodom elektronskog učenja (100 časova) i praktična nastava putem online časova (50 časova). U toku drugog dela polaznici imaju redovne konsultacije sa mentorima i pišu završni rad za drugi nivo edukacije (Joga instruktor). 

Na kraju druge godine, pored potvrde o sprovedenih 300 časova obuke, polaznici su obavezni da napišu i odbrane rad na izabranu temu iz programa za Instruktora joge (minimum 20 stranica teksta, bez slika I tabela) i polože praktični ispit (samostalni joga čas) za ovaj nivo obuke pred komisijom.

Treća i četvrta godina se nastavljaju po posebnom programu putem vikend i boravišnih seminara (300 sati) nakon kojih sledi i odbrana rada i polaganje ispita za Joga učitelja.

Za polaznike koji su iz drugih škola i želeli bi da napreduju na više nivoe holistička akademija Maya omogućava nastavak školovanja uz prethodnu proveru već stečenih nivoa edukacije i kreiranja plana dalje edukacije.

Struktura programa i broj časova za nivo Joga instruktora

Rb. Modul T PN UKUPNO
1 Istorija i filozofija joge 24 24
2 Joga psihologija i etika instruktora/ke joge 10 10
3 Osnove funkcionalne anatomije, fiziologije, kineziologije i vežbanja 38 38
4 Osnove energetke anatomije joge 10 10
5 Osnove terapeutske joge 15 10 25
6 Metodika podučavanja joge 31 36 67
7 Tehnike disanja - Pranajama 15 10 25
8 Osnove koncentracije i meditacije 3 2 5
9 Zdravlje i ishrana 10 10
10 Zaštita na radu i prva pomoć 4 2 6
11 Joga položaji - Asane 10 70 80
UKUPNO 170 130 300

PN – praktična nastava T – teorijska nastava

Cena školovanja

Cena školovanja je 700 evra po nivou (1400 evra za dva nivoa neophodna za certifikat za Joga instruktora ) u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Prilikom upisa uplaćuje se 20% školarine, a ostatak u jednakim mesečnim ratama koje je potrebno isplatiti do oktobra 2023. godine. U cenu ulazi svih 300 časova obuke, odbrana rada, ispit i redovni online časovi joge (50 časova) sa instruktorima Holističke akademije dok traje školovanje, a ne ulazi ishrana, smeštaj, literatura i putni troškovi.

Za one koji se upišu do 10. septembra 2022. godine popust 10% a za one koji odmah isplate školarinu u celosti popust 15%.

Informacije i prijave: yogaucitelji@gmail.com, tel. 0653433857. .