Upis nove generacije yoga učitelja

 

Počele su prijave za upis nove (trinaeste) generacije Škole za joga učitelje koju organizuje Holistička akademija Maya u saradnji sa veliki učiteljem yoge Jadrankom Miklecom. Program ima četiri nivoa i sveukupno obuhvata 600 časova obuke. Na svakom nivou polaznici tokom vikend seminara prolaze 150 časova obuke i po završetku polažu ispit i dobijaju sertifikat za određeni nivo. Program je u skladu sa standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda (600 časova).

Nivoi obuke Yoga učitelja

1. nivo
Yoga asistent:Yoga Pravesh (prva godina - 150 časova) kvalifikovan za asistenta Yoga učitelja.
2. nivo
Yoga instruktor: Yoga Parichaya (druga godina - 150 časova)
3. nivo
Yoga tehničar: Yoga Shikshaka (treća godina - 150 časova)
4. nivo
Yoga učitelj: Yoga Siromani (četvrta godina – 150 časova)

Školovanje za Joga instruktora

Školovanje za novu generaciju počinje 16. marta 2024. godine i realizovaće se po modifikovanom programu koji će biti i finansijski i vremenski povoljniji za polaznike. Da bi izbegli suvišne troškove za polaznike neće biti polaganja ispita za prvu godinu (Joga asistent), već će se u vremenskom period od jedne kalendarske godine (od oktobra do oktobra) realizovati program prvog i drugog nivoa (300 časova) i polaznici će direktno polagati ispit za Joga instruktora. Deo teoretskih predavanja će biti realizovan metodom elektronskog učenja pa će i to uticati na visinu školarine.

  • Program se sastoji od teorijske i praktične nastave. Teorijski deo se sastoji od 170 časova i delom se sprovodi metodom elektronskog učenja (100 časova) a delom kroz predavanja u prostorijama Akademije (70 časova).
  • Praktična nastava traje 130 časova. Deo praktične nastave se sprovodi u učionici i sali Akademije (80 časova), a deo u udruženjima koja se bave održavanjem časova joge sa kojima Akademija ima sklopljen ugovor o saradnji (50 časova). Polaznik je dužan da vodi dnevnik praktične nastave pa ga overenog i potpisanog predaje u Akademiju. Praktična nastava se izvodi pod nadzorom mentora.

Program je podeljen u dva dela. Prvi traje od marta do oktobra, a drugi od oktobra do marta. Predavanja i praktični rad u prostorijama Akademije se organizuju kroz vikend seminare (jedan vikend 15 časova), jedan do dva puta mesečno tokom trajanja prvog dela edukacije. U drugom delu (od marta do oktobra) realizovaće se: Teorijska nastava metodom elektronskog učenja, praktična nastava u prostorijama Akademije i udruženjima koja se bave održavanjem časova joge sa kojima Akademija ima sklopljen ugovor o saradnji i priprema za polaganje ispita za joga instruktora. U tom period polaznici imaju redovne konsultacije sa mentorom i pišu završni rad za drugi nivo edukacije (Joga instruktor).

Na kraju druge godine, pored potvrde o sprovedenih 300 časova obuke, polaznici će biti obavezni da napišu i odbrane rad (minimum 20 stranica teksta, plus slike) i polažu usmeni i praktični ispit za ovaj nivo obuke pred komisijom.

Treća i četvrta godina se nastavljaju po posebnom programu.

STRUKTURA PROGRAMA I BROJ ČASOVA

Rb. Modul T PN UKUPNO
1 Istorija i filozofija joge 24 24
2 Joga psihologija i etika instruktora/ke joge 10 10
3 Osnove funkcionalne anatomije, fiziologije, kineziologije i vežbanja 38 38
4 Osnove energetke anatomije joge 10 10
5 Osnove terapeutske joge 15 10 25
6 Metodika podučavanja joge 31 36 67
7 Tehnike disanja - Pranajama 15 10 25
8 Osnove koncentracije i meditacije 3 2 5
9 Zdravlje i ishrana 10 10
10 Zaštita na radu i prva pomoć 4 2 6
11 Joga položaji - Asane 10 70 80
UKUPNO 170 130 300

PN – praktična nastava T – teorijska nastava

Cena školovanja

Cena školovanja za redovne studente je 750 evra po nivou (1500 evra za prva dva nivoa) u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Prilikom upisa uplaćuje se 20% školarine, a ostatak u jednakim mesečnim ratama koje je potrebno isplatiti do marta 2025. godine. U cenu ulazi 300 časova obuke, odbrana rada, ispit i redovni časovi joge sa instruktorima Holističke akademije dok traje školovanje, a ne ulazi ishrana, smeštaj, literatura i putni troškovi.

Za one koji se upišu do 15. februara 2024. godine popust 10% a za one koji odmah isplate školarinu u celosti popust 15%.

Informacije i prijave: yogaucitelji@gmail.com, tel. 0653433857. .