Seminari za učitelje joge

Program vikend seminara za I godinu

Vikend seminar 1 - program:

  1. Objašnjenje koncepta i programa kursa
  2. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 4 časa
    • maharishi patanjali yoga sutre i njihov odnos sa sankhyom
    • šta je yoga: maharishi patanjali yoga sutre i. 1-4
  3. Anatomija i fiziologija – 2 časa
    • anatomija kičme: biomehanika asana i njihova klasifikacija
  4. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
    • osnovni principi asana i pranayama: teorija i praksa
    • pozdrav suncu – varijacija
    • yoga asane – osnovni niz
    • objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za asane u osnovnom nizu
  5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
    • yoga vežbe za kičmu – kurs 1
  6. Pranayama – 2 časa
    • pranayama: ujjayi; anuloma-ujjayi; viloma-ujjayi; pratiloma ujjayi; bhastrika; kapalabhati

Vikend seminar 2 - program:

  1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
    • maharishi patanjali yoga sutre: y.s. i. 5-11 aktivnost uma y.s. ii. 1-9 krije i kleše – yoga psihologija
  2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
    • principi asana i pranayama: teorija i praksa
    • pozdrav suncu – praktikovanje varijacije 1
    • pozdrav suncu – varijacija
    • yoga asane – osnovni niz
    • udiyana bandha
  3. Pranayama – 2 časa
    • bhastrika pranayama; anuloma viloma (nadishodhana); suryabhedana; chandrabhedana
  4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
    • yoga vežbe za kičmu – kurs 2
  5. Metodologija podučavanja – 2 časa

Vikend seminar 3 - program:

  1. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
    • pozdrav suncu – varijacija 1,2,3
    • principi asana i pranayama: teorija i praksa
    • yoga asane – niz br.1
    • bandhas: teorija i praksa
  2. Meditacija – 5 časova
    • šta je meditacija, različite prakse, trasedencija
    • meditacija – sedam koraka učenja
  3. Razmatranje različitih tradicija i stilova yoge – 5 časova

Vikend seminar 4 - program:

  1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
    • maharishi patanjali yoga sutras: prvo poglavlje (samadhi pada) – različita stanja samadija
    • shat ripus – šest unutrašnjih neprijatelja: kama, krodha, lobha, moha, mada, maatsarya
  2. Anatomija i fiziologija – 3 časa
    • anatomija i praktikovanje yoga asana
  3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
    • yoga asane – niz br.1 sa dodatkom
    • vežbe za pripremu tela za praktikovanje yoga asana – deo 2
    • principi asana i pranayama: teorija i praksa
    • pozdrav suncu – varijacija 1,2,3
  4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
    • yoga vežbe za kičmu – kurs 3
  5. Metodologija podučavanja – 2 časa

Vikend seminar 5 - program:

  1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
    • maharishi patanjali yoga sutre: ii. 10-28 – lek za kleshe
  2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
    • yoga asane – praktični vežbanje serijala br.1
    • detaljno objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za praćenje asana sa objašnjenjima njihovih benefita: ānandāsana; sukhāsana; samasthitiḥ; tādāsana, uttānāsana; pārśva uttānāsana, ardha uttānāsana; utthita trikoṇāsana; ardha utkaṭāsana; utkaṭāsana; virabhadrāsana; prasārita pāda uttānāsana
    • pozdrav suncu – varijante 1, 2, 3, 4, 5 mudre u yoga praksi
  3. Pranayama – 2 časa
    • shitali, sitkari, bhramari
  4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
    • yoga vežbe za kičmu – kurs 5
    • osnovni principi yoga terapije
  5. Meditacija i Yoga nidra – 2 časa

Vikend seminar 6 - program:

  1. Anatomija i fiziologija – 2 časa
    • anatomija pokreta u yoga praksi – mišićno-skeletni sistem
  2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
    • yoga asana – niz br.2 sa dodatnim vežbama za pripremu tela za praktikovanje asana
    • detaljno objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za praćenje asana sa objašnjenjima njihovih benefita: Cakravākāsana; Ṣaṣankāsana; Vajrāsana; Adhomukhaśvānāsana; Ūrdhvamukhaśvānāsana; Caturaṅgadaṇḍāsana; Vellan; Pād Sanchalan; Pavanamuktāsana; Utthitekāpadāsana; Aśvāsana; Apānāsana; Ekapāda Apānāsana
  3. Pranayama – 1 čas
    • set pranayama za jačanje imuniteta
  4. Meditacija – 1 čas
  5. Ayurveda – 5 časova
    • principi yoga terapije i ayurvede: teorija i praksa – fleksibilnost, snaga i funkcija uma i tela
    • samoočitavanje pulsa za dobro zdravlje – osnovni principi

Vikend seminar 7 - program:

  1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
    • maharishi patanjali yoga sutre: ii 29 – 55
  2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
    • yoga asana – niz br.1 sa dodatnim vežbama za pripremu tela za praktikovanje asana – niz br. 2 – neprekidni niz
    • pozdrav suncu – varijacije 1,2, 3, 4, 5 – neprekidni niz
    • pozdrav mesecu – chandra namaskaram
  3. Pranayama – 1 čas
    • set pranayama za jačanje imuniteta
  4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
    • yoga vežbe za kičmu – kurs 6
  5. Meditacija – 1 čas
  6. Metodologija podučavanja – 2 časa

Vikend seminar 8 - program:

  1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
    • sankhya – osnovni principi
    • maharishi patanjali yoga sutre i. 12 – 51
  2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
    • detaljno objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za praćenje asana sa objašnjenjima njihovih benefita: Ūrdhvapṛasrtapadāsanam; Ardha Jaṭharaparivṛttiḥasana; Jaṭharaparivṛttiḥasana; Katiāsana; Viparītakaraṇīāsana; Vimanāsana; Bhujaṅgāsana; Priṣṭa Tāḍana Kriyā;
  3. Meditacija – 1 čas
  4. Ayurveda – 5 časova
    • osnovni principi yoga terapije i ayurvede: teorija i praksa – asana i pranayama za strukturalne i funkcionalne probleme
    • samoočitavanje pulsa za dobro zdravlje – kvaliteti doša i sub doša
  5. Metodologija podučavanja – 1 čas

Vikend seminar 9 - program:

  1. Anatomija i fiziologija – 3 časa
    • anatomija i praktikovanje yoga asana
  2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
    • detaljno objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za praćenje asana sa objašnjenjima njihovih benefita: Ardha- Śalabhāsana; Śalabhāsana; Ardha Dhanurāsana; Dhanurāsana; Ūrdhva Dhanurāsana; Uṣṭrāsana; Sarvāṅgāsana; Niralāmba Sarvāṅgāsana; Sālamba Sarvāṅgāsana; Ūrdhva Padmāsana in Sarvāṅgāsana; Setu Bandha Ūrdhva Padmāsana; Pinḍāsana in Sarvāṅgāsana; Halasana; Karnapīdāsana
    • bandhas: teorija i praksa
  3. Pranayama – 2 časa
    • set pranayama za jačanje imuniteta
  4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
    • yoga vežbe za kičmu – kurs 7
  5. Meditacija – 1 čas
  6. Metodologija podučavanja – 2 časa

Vikend seminar 10 - program:

  1. Ponavljanje naučenog u toku godine – 4 časa
  2. Evaluacija prakse – 8 časova
  3. Ispit
    • prezentacija i evaluacija seminarskih radova
    • pitanja i odgovori
    • završetak godine i podela sertifikata