Seminari za učitelje joge

Program vikend seminara za I godinu

Vikend seminar 1 - program:

 1. Objašnjenje koncepta i programa kursa
 2. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 4 časa
  • maharishi patanjali yoga sutre i njihov odnos sa sankhyom
  • šta je yoga: maharishi patanjali yoga sutre i. 1-4
 3. Anatomija i fiziologija – 2 časa
  • anatomija kičme: biomehanika asana i njihova klasifikacija
 4. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • osnovni principi asana i pranayama: teorija i praksa
  • pozdrav suncu – varijacija
  • yoga asane – osnovni niz
  • objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za asane u osnovnom nizu
 5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • yoga vežbe za kičmu – kurs 1
 6. Pranayama – 2 časa
  • pranayama: ujjayi; anuloma-ujjayi; viloma-ujjayi; pratiloma ujjayi; bhastrika; kapalabhati

Vikend seminar 2 - program:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • maharishi patanjali yoga sutre: y.s. i. 5-11 aktivnost uma y.s. ii. 1-9 krije i kleše – yoga psihologija
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • principi asana i pranayama: teorija i praksa
  • pozdrav suncu – praktikovanje varijacije 1
  • pozdrav suncu – varijacija
  • yoga asane – osnovni niz
  • udiyana bandha
 3. Pranayama – 2 časa
  • bhastrika pranayama; anuloma viloma (nadishodhana); suryabhedana; chandrabhedana
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • yoga vežbe za kičmu – kurs 2
 5. Metodologija podučavanja – 2 časa

Vikend seminar 3 - program:

 1. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
  • pozdrav suncu – varijacija 1,2,3
  • principi asana i pranayama: teorija i praksa
  • yoga asane – niz br.1
  • bandhas: teorija i praksa
 2. Meditacija – 5 časova
  • šta je meditacija, različite prakse, trasedencija
  • meditacija – sedam koraka učenja
 3. Razmatranje različitih tradicija i stilova yoge – 5 časova

Vikend seminar 4 - program:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • maharishi patanjali yoga sutras: prvo poglavlje (samadhi pada) – različita stanja samadija
  • shat ripus – šest unutrašnjih neprijatelja: kama, krodha, lobha, moha, mada, maatsarya
 2. Anatomija i fiziologija – 3 časa
  • anatomija i praktikovanje yoga asana
 3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
  • yoga asane – niz br.1 sa dodatkom
  • vežbe za pripremu tela za praktikovanje yoga asana – deo 2
  • principi asana i pranayama: teorija i praksa
  • pozdrav suncu – varijacija 1,2,3
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • yoga vežbe za kičmu – kurs 3
 5. Metodologija podučavanja – 2 časa

Vikend seminar 5 - program:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • maharishi patanjali yoga sutre: ii. 10-28 – lek za kleshe
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • yoga asane – praktični vežbanje serijala br.1
  • detaljno objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za praćenje asana sa objašnjenjima njihovih benefita: ānandāsana; sukhāsana; samasthitiḥ; tādāsana, uttānāsana; pārśva uttānāsana, ardha uttānāsana; utthita trikoṇāsana; ardha utkaṭāsana; utkaṭāsana; virabhadrāsana; prasārita pāda uttānāsana
  • pozdrav suncu – varijante 1, 2, 3, 4, 5 mudre u yoga praksi
 3. Pranayama – 2 časa
  • shitali, sitkari, bhramari
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • yoga vežbe za kičmu – kurs 5
  • osnovni principi yoga terapije
 5. Meditacija i Yoga nidra – 2 časa

Vikend seminar 6 - program:

 1. Anatomija i fiziologija – 2 časa
  • anatomija pokreta u yoga praksi – mišićno-skeletni sistem
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • yoga asana – niz br.2 sa dodatnim vežbama za pripremu tela za praktikovanje asana
  • detaljno objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za praćenje asana sa objašnjenjima njihovih benefita: Cakravākāsana; Ṣaṣankāsana; Vajrāsana; Adhomukhaśvānāsana; Ūrdhvamukhaśvānāsana; Caturaṅgadaṇḍāsana; Vellan; Pād Sanchalan; Pavanamuktāsana; Utthitekāpadāsana; Aśvāsana; Apānāsana; Ekapāda Apānāsana
 3. Pranayama – 1 čas
  • set pranayama za jačanje imuniteta
 4. Meditacija – 1 čas
 5. Ayurveda – 5 časova
  • principi yoga terapije i ayurvede: teorija i praksa – fleksibilnost, snaga i funkcija uma i tela
  • samoočitavanje pulsa za dobro zdravlje – osnovni principi

Vikend seminar 7 - program:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • maharishi patanjali yoga sutre: ii 29 – 55
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 6 časova
  • yoga asana – niz br.1 sa dodatnim vežbama za pripremu tela za praktikovanje asana – niz br. 2 – neprekidni niz
  • pozdrav suncu – varijacije 1,2, 3, 4, 5 – neprekidni niz
  • pozdrav mesecu – chandra namaskaram
 3. Pranayama – 1 čas
  • set pranayama za jačanje imuniteta
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • yoga vežbe za kičmu – kurs 6
 5. Meditacija – 1 čas
 6. Metodologija podučavanja – 2 časa

Vikend seminar 8 - program:

 1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 3 časa
  • sankhya – osnovni principi
  • maharishi patanjali yoga sutre i. 12 – 51
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
  • detaljno objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za praćenje asana sa objašnjenjima njihovih benefita: Ūrdhvapṛasrtapadāsanam; Ardha Jaṭharaparivṛttiḥasana; Jaṭharaparivṛttiḥasana; Katiāsana; Viparītakaraṇīāsana; Vimanāsana; Bhujaṅgāsana; Priṣṭa Tāḍana Kriyā;
 3. Meditacija – 1 čas
 4. Ayurveda – 5 časova
  • osnovni principi yoga terapije i ayurvede: teorija i praksa – asana i pranayama za strukturalne i funkcionalne probleme
  • samoočitavanje pulsa za dobro zdravlje – kvaliteti doša i sub doša
 5. Metodologija podučavanja – 1 čas

Vikend seminar 9 - program:

 1. Anatomija i fiziologija – 3 časa
  • anatomija i praktikovanje yoga asana
 2. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vežbe – 5 časova
  • detaljno objašnjenje vinyasa krama u i izvan položaja za praćenje asana sa objašnjenjima njihovih benefita: Ardha- Śalabhāsana; Śalabhāsana; Ardha Dhanurāsana; Dhanurāsana; Ūrdhva Dhanurāsana; Uṣṭrāsana; Sarvāṅgāsana; Niralāmba Sarvāṅgāsana; Sālamba Sarvāṅgāsana; Ūrdhva Padmāsana in Sarvāṅgāsana; Setu Bandha Ūrdhva Padmāsana; Pinḍāsana in Sarvāṅgāsana; Halasana; Karnapīdāsana
  • bandhas: teorija i praksa
 3. Pranayama – 2 časa
  • set pranayama za jačanje imuniteta
 4. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 2 časa
  • yoga vežbe za kičmu – kurs 7
 5. Meditacija – 1 čas
 6. Metodologija podučavanja – 2 časa

Vikend seminar 10 - program:

 1. Ponavljanje naučenog u toku godine – 4 časa
 2. Evaluacija prakse – 8 časova
 3. Ispit
  • prezentacija i evaluacija seminarskih radova
  • pitanja i odgovori
  • završetak godine i podela sertifikata