Predavanja & coaching

Holistička akademija Maya sa svojim timom profesionalaca sprovodi coaching sesije i predavanja za zaposlene. Tokom pandemijske situacije, napravili smo specijalnu ponudu remote predavanja putem aplikacije zoom. Ideja ovog načina predavanja jeste da se zaposleni animiraju, opuste, oslobode stresa, povežu sa timom sa kojim sarađuju i vode računa o svom zdravlju dok rade od kuće.

Cilj predavanja jeste osnaživanje pojedinca kao člana tima i to kroz: spoznavanje sopstvenih mogućnosti, sticanje znanja za samostalan rad na podizanju energije, smanjenju stresa na poslu, osnaživanju potencijala, relaksaciji, a sve kroz tehnike disanja, koncentracije, meditacije i pravilne ishrane.

Teme koje obrađujemo navodimo u tekstu ispod. Organizacija može da izabere jednu ili više tema za koje je zainteresovana, te se sačini specijalizovan program.

  1. Holistički pristup zdravlju
  2. Podizanje energetskih potencijala
  3. Podrška razvoju lične kreativnosti
  4. Samopomoć za probleme sa kičmom i vratom
  5. Kriza i stres – kuda i kako
  6. Veštine pregovaranja u kriznim i konfliktnim situacijama
  7. Primena Ajurvede – istočne medicine – na probleme savremenog načina života (nepravilna ishrana, nesanica, anksioznost, depresija, stres... )
  8. Primena Kineske tredicionalne medicine na probleme savremenog načina života (nepravilna ishrana, nesanica, anksioznost, depresija, stres...)
  9. Primena Feng Shuia u biznisu
  10. Samopomoć kod stresa