Jadranko Miklec

učitelj joge i meditacije

Jadranko Miklec učitelj joge i meditacije

učitelj joge i meditacije , podpredsednik Evropske Yoga Federacije i međunarodni sekretar Svetske pokreta za Ayurvedu iz Indije

Jadranko Miklec - Biografija

Jadranko Miklec je rođen 1957. godine. Od detinjstva se zanima za zdrav način života. Yogu vežba skoro 40, a više od 20 godina je aktivno podučava. Sistem Vedske yoge koju Jadranko podučava temelji se na učenju Maharishi Mahesh Yogija, Maharishi Swami Dev Murtija, A.G.Mohana koji je direktni učenik Shri T. Krishnamacharye, Swami Shankardasa direktnog učenika Tat Vale Babe, Mohan Baba jia direktnog učenika Maha Avatara Baba Jia, drugih Yogacharya, kao i na ličnim spoznajama koje je stekao dugogodišnjim vežbanjem yoge.

Takođe je učio sistem Ashtanga yoge od Davida Wiliamsa, koji je prvi upoznao zapadni svet sa Ashtanga yogom. Jadranko je napisao 6 knjiga o yogi. Naziv prve knjige je Yama – moralna načela, druge Niyama – životna načela, treće Asana – yoga položaji Pranayama – yoga disanje, četvrte Yoga za kičmu i lepotu tela, pete Transcendentalna meditacija i šeste Science of Vedic Yoga. Takođe je izdao DVD o yogi.

Knjige i DVD su prihvaćene od knjižare Morarji Desai National Institute of Yoga, India (An autonomus organisation under Deptt. of AYUSH, Ministry of Health & Health &F.W., Govt of India). Podučavao je yogu svetski poznate sportiste, kao i zaposlene u velikim kompanijama (Ericsson, Nikola Tesla d.d.; IBM; itd.). Od strane Hrvatskog udruženja za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu (HUPED) uvršten je u listu kvalifikovanih terapeuta u području yoge i transcendentalne meditacije. U funkciji predstavnika za yogu 2005. godine postaje član stručne komisije Saveta Ministarstva pravde za regulisanje bavljenja tradicionalnom medicinom.

Jadranko Miklec je takođe međunarodni glavni sekretar Svetske Akademije za Ayurvedu iz Indije koja mu je dodelila titulu Vanaushadi Bhishagacharya (stručnjak za lekovito bilje). Jadranko Miklec je dobio titulu Yogacharye od European Yoga Federation. Živi u Zagrebu, a podučava yogu u Europskim zemljama i drugim kontinentima (Nemačka, India, SAD), sarađuje sa Maharishi Akademie Für Vedische Wissenschaft; Deutsche Gesellschaft für Ayurveda; Institut für Sportwissenschaft der Universität Tübingen in Germany; Morarji Desai National Institute of Yoga, India, European Yoga Federation and World Movement for Yoga and Ayurveda.

www.jadrankomiklec.com