Prof. dr. Duško Spasovski

Medicinski fakultet u Beogradu

Prof. dr. Duško Spasovski Medicinski fakultet u Beogradu

Medicinski fakultet u Beogradu , ortopedija Banjica

Prof. dr. Duško Spasovski - Biografija

Dr Duško Spasovski je hirurg ortoped koji je posvećen dečijoj ortopediji, kao i tretiranju sportskih povreda.

Obzirom na njegovo obrazovanje na polju fizičke aktivnosti, dr Spasovski je kao profesor fizičke aktivnosti posvećen sportu i radu sa sportistima. Njegova trenutna karijera je usmerena na edukativni deo gde kao docent predaje na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a širom regiona gostuje na predavanjima i rad na ortopediji na Banjici.

Autor je dva udžbenika i koautor poglavlja u tri udžbenika. Ima 49 objavljenih radova. Dosada je održao više predavanja u zemlji i inostranstvu iz oblasti matičnih ćelija, dečije ortopedije, funkcionalne anatomije i doziranja vežbanja.

Učesnik je više tribina Jesenjeg i Prolećnog Festivala zdravlja u Beogradu, sa temama iz oblasti sporta i zdravlja. Dr Spasovski je aktivni sportista u veslačkom sportu Dragon Boat. Osvojio je više medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Predsednik je UO Dragon Boat Saveza, takmičar i glavni trener u klubu Beogradons. Oženjen je i ima troje dece.

Na našoj školi predaje predmet Anatomija, fiziologija i kineziologija.