Dr Dobrinka Arbanovska

Internistička Ordinacija Holitimed

Dr Dobrinka Arbanovska Internistička Ordinacija Holitimed

Internistička Ordinacija Holitimed , Beograd

Dr Dobrinka Arbanovska - Biografija

Dr Dobrinka Arbanovska je osnivač Internističke ordinacije HOLITIMED 1995. godine u Beogradu. Završila je medicinski fakultet i specijalizovala internu medicinu.

Nakon 20 godina prakse kao klinički lekar, otvara 1995. godine privatnu ordinaciju uvodeći po prvi put na ovim prostorima biorezonantnu metodu.

Edukujući se za to u Institutu za regulativnu medicinu REGUMED u Nemačkoj i Sloveniji, prihvatila je biofizičku holističku medicinu kao novo polje neograničenih mogućnosti.

Istražujući neprekidno, uz dalje usavršavanje iz oblasti kvantne medicine, trenutno u svojoj ordinaciji koristi najsavremenija dostignuća biofizičkih metoda (biorezonancu - Bicom, QXCI, biorezonantni Imago skener, kardiotahometar), mikroskopski pregled žive kapi krvi, aromaterapiju, homeopatiju.

Kao pobornik integrativnog medicinskog pristupa, koji podrazumeva kompleksno sagledavanje problematike pacijenta i izbor adekvatnog individualnog načina lečenja, u svom radu primenjuje klasičnu, alternativnu ili, pak, kombinaciju obe terapeutske metode prema potrebama pacijenta.

Na školi predaje na temu Zdravlje i ishrana.