Politika privatnosti

 

Holistička akademija Maya čuva privatnost posetilaca svojih internet sajtova i Ŕtiti lične podatke posetilaca sajta i primaoce Newsletter-a. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i Ŕtitimo informacije koje nam pružate.

Možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja informacija o sebi. NaÅ”i serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao Å”to je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam poÅ”aljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati VaÅ”e ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

NaÅ” internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod naÅ”om kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaÅ”tite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naÅ”e.