Odricanje odgovornosti

 

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Holistička akademija Maya nije odgovorna za materijalnu ili nematerijalnu Å”tetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz koriŔćenja ili je u nekoj vezi sa koriŔćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.