Rezultati naučnih istraživanja dobrobiti joge

 

U protekloj deceniji došlo je do povećanog broja istraživanja u domenu joge. Nedavni pregled joga istraživanja objavljen u časopisu ˮJournal of Yoga and Physical Therapyˮ, navodi da sada ima preko 3 150 naučnih publikacija koje istražuju pozitivan uticaj joge na mnoštvo fizičkih i psiholoških stanja. Kako broj dokaza koji govore u korist joge nastavlja da raste, istraživanja koja su finansirana, rigoroznija i sofisticiranija će nam omogućiti da bolje razumemo kako, zašto i kome joga može da pomogne, i takođe će povećati priznatost joge kao efektivne pomoćne terapije.

Učenici joge su sve raznovrsniji

Studije koje proučavaju epidemiologiju, kao i one koje proučavaju krajnje ishode, pružaju važne informacije o tome ko se bavi jogom, zašto to čine i kako od neke komponente načina života koje joga preporučuje, kao što su asane ili meditacija mogu da imaju koristi oni koji boluju od određene fizičke ili psihološke bolesti.

Epidemiološki podaci nagoveštavaju da je preko 20 miliona Amerikanaca  usvojilo redovno vežbanje joge. Međutim, nedavne studije su otkrile da zajednica onih koji se bave jogom postaje sve različitija, i da više učenika koji ne spadaju u klasične vežbače, kao što su deca i stariji i oni koji imaju višak kilograma, usvajaju naviku redovnog vežbanja.

Iako je vrlo malo pažnje bilo posvećeno razlozima koje navode ljude da se bave jogom, nova istraživanja nagoveštavaju da se motivacija za redovno bavljenje njome uglavnom posle izvesnog vremena menja od čisto fizičkih razloga ka duhovnom.

Istraživanja otkrivaju efekte koje joga ima na bol u leđima i bolesti srca

Postoji sve veći broj empirijskih dokaza da joga pomaže kod raznih zdravstvenih stanja. Nedavno objavljeno istraživanje o efektima koje je joga imala na hronični bol u donjem delu leđa, ustanovljeno je da redovnim vežbanjem mogu da se ublaže simptomi i poboljša funkcionisanje leđa. Takođe pomaže da se smanje posledice koje proističu od bolova u leđima, kao što su depresija i upotreba lekova protiv bolova.

Dosta su proučavani i uticaji joge na ljude koji se leče od raka radijacijom i hemoterapijom. Nedavno objavljeni izveštaj o jogi kao pomoćnoj terapiji u lečenju pacijenata od raka, pokazao je da redovno vežbanje joge može da popravi kvalitet života i umanji simptome depresije. Potrebno je više istraživanja kako bi se ustanovilo da li joga može da pomogne u drugim domenima lečenja raka.

Upotreba joge kao terapije je možda najviše istraživana u domenu lečenja kardiovaskularnih stanja i rizika koje sa sobom nosi metabolički sindrom, hipertenzija i gojaznost. Nedavno obavljeno istraživanje njenog uticaja na bolesti srca nagoveštava da joga, kao pomoćna terapija, obećava da može da umanji uzroke nastanka srčanog udara i rizik od šloga kao što su visok krvni pritisak, povišen nivo holesterola u krvi, metabolički sindrom i disritmija. Iako je ovo istraživanje još uvek u povoju, ova otkrića daju nadu da bi joga mogla da bude deo zdravog načina života koji pozitivno utiče na smanjenje javljanja srčanih oboljenja.

Joga ublažava simptome depresije, anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)

Puno pažnje je posvećeno upotrebi joge za smanjenje simptoma brojnih psiholoških stanja. Nedavno objavljeni izveštaj o istraživanjima vezanim za uticaj joge na depresiju, sugerišu da bavljenje jogom može da dovede do kratkotrajnih oslobađanja od depresivnih simptoma; druga istraživanja sugerišu da joga takođe može da doprinese dugoročnom smanjenju simptoma.

Postoje i preliminarni dokazi o tome da praktikovanje joge, poput asana, usredsređenost na disanje i meditacija, mogu da ublaže simptome posttraumatskog stresnog poremećaja i generalizovanog anksioznog poremećaja.

Jedan od glavnih vidova u kojima joga pomaže pojedincima, kada su u pitanju psihičko i fizičko zdravlje, jeste smanjenje stresa. Skorašnji pregled 25 nasumično izabranih kontrolisanih studija koje su istraživale efekte joge na simpatički nervni sistem, koji priprema organizam za ,,borbu ili begˮ, pokazao je da bavljenje jogom doprinosi boljoj regulaciji stresa, anskioznosti i autonomnog nervnog sistema kod raznih pojedinaca. Ako se uzmu u obzir destruktivni efekti koje može da ima hronični stres na svaki veći sistem u telu (kardiovaskularni, endokrini, gastrointenstalni, metabolički, nervni sistem, itd.) do sada je pokazala da usmerenost na ovakva istraživanja najviše obećava.

A ako govorimo o povredama prilikom bavljenja jogom? Studije ukazuju na to da je bezbedno baviti se jogom

Pored nekoliko izuzetaka, većina istraživanja ukazuje na to da je jogu moguće izvoditi i da je bezbedna za većinu praktikanata. Međutim, kao i druge vežbe, joga položaji treba da se izvode pravilno, i pod nadzorom dobro obučenog instruktora ili joga terapeuta kako bi se umanjila mogućnost povređivanja. Programi treba da budu modifikovani kako bi izašli u susret specifičnim potrebama pojedinaca za koje su sastavljani, naročito kada se učenici nalaze u određenim psihološkim ili fizičkim stanjima koja nisu zanemarljiva.

Jedna od najvećih prepreka prilikom izvođenja istraživnja je pronalaženje i zadržavanje učesnika i davanje dovoljno podstreka učenicima da se drže preporuka programa, kao što je vežbanje kod kuće. Sve dok se povećava broj istraživanja glavna stavka će biti problem stvaranja konteksta i programa koji će probuditi unutrašnju motivaciju učenika da počnu u nastave svoj joga režim. Pored ovoga, studije koje se budu bavile ispitivanjem zdravstvenih dobrobiti bavljenja jogom takođe će morati da se odvijaju po strogim empirijskim kriterijumima, kako bi rezultate priznala zvanična medicina.

Potreba za holističkim pristupom pri proučavanju joge

Većina postojećih istraživanja joge rađena su po zapadnjačkom, medicinskom modelu gde su efekti bavljenja jogom ispitivani u odnosu na određenu bolest ili medicinsko stanje. Ovaj pristup zasnovan na posmatranju uticaja na bolesti nas umnogome odvaja od svrhe Patandžalijevih osam nivoa joge, gde se joga sagledava kao način života a ne terapeutsko sredstvo ili vežba.

Kao posledica ovoga, većina zapadnjačkih empirijskih istraživanja procenjuje merljive efekte asana, pranajama i meditacije, a često zanemaruje lične i društvene razloge primene joge i transcedentalnost, kao što je prihvatanje etičkih pravila joge (jame, nijame i diane – posvećenost božanskom).

Zbog ovoga imamo manje informacija o tome kako holistički način života može da uveća otpornost i umanji rizike fizičkih i psihičkih bolesti. Ovo otvara pitanje – da li proučavamo efekte joge ili samo podskup sastavnih vežbanja?

Holistička akademija Maya

Rezultati naučnih istraživanja dobrobiti joge